Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Locus Suspectus, video still, 2014.
Obala Kulina Bana, ulje na platnu, 100 x 70 cm, 2018.
Fragmenti 4, fotogtafija, 32 x 22,8 cm, 2014.
Fragmenti 17, fotografija, 27 x 18,74 cm, 2014.
Fragmenti 37, fotografija, 29 x 20 cm, 2018.
Geological, olovka na papiru, 100 x 70 cm, 2018.
Gavrilo Princip was standing on this place at the moment of the assassination (4), akvarel na papiru, 40x71 cm, 2018.
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Geological 5, olovka na papiru, 40,5 x 29,6 cm, 2018
Geological Fragments Occupation Ghosts, instalacija, kombinovana tehnika, 2018.
Geological, olovka na papiru, 100 x 70 cm, 2018.
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018
Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018 Locus Suspectus, video still, 2014. Obala Kulina Bana, ulje na platnu, 100 x 70 cm, 2018. Fragmenti 4, fotogtafija, 32 x 22,8 cm, 2014. Fragmenti 17, fotografija, 27 x 18,74 cm, 2014. Fragmenti 37, fotografija, 29 x 20 cm, 2018. Geological, olovka na papiru, 100 x 70 cm, 2018. Gavrilo Princip was standing on this place at the moment of the assassination (4), akvarel na papiru, 40x71 cm, 2018. Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018 Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018 Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018 Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018 Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018 Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018 Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018 Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018 Geological 5, olovka na papiru, 40,5 x 29,6 cm, 2018 Geological Fragments Occupation Ghosts, instalacija, kombinovana tehnika, 2018. Geological, olovka na papiru, 100 x 70 cm, 2018. Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018 Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018 Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018 Locus Suspectus, Dom Omladine 30.10 - 16.11.2018

Locus Suspectus

Izložba “Locus Suspectus“, umetničkog para diSTRUKTURA, bavi se iščitavanjem i mapiranjem mesta atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Kroz multimedijalnu postavku umetnici prikazuju kako prostor pamti događaje i kako se kodovi čitaju kroz vreme.

“Svi gradovi su geološki. Ne možeš ni par koraka da napraviš a da ne naiđeš na duhove koji nose svu lepotu i težinu svoje prošlosti. Krećemo se u okviru zatvorenog pejsaža čije nas znamenitosti stalno vuku ka njegovoj prošlosti.“ (Ivan Chtcheglov)

LOCUS SUSPECTUS TEXTS

Izložba Locus Suspectus diSTRUKTURA – Jelena Pavićević